Předpis 359/2022 Sb.

Citace359/2022 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů
Částka163 (30. 11. 2022)
Účinnostod 1. 1. 2023
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
174 Novela z.o význam.trž.síle při prodeji zem. a potr. produktů

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
395/2009novelizujeZákon o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití 
Vztahováno k
7/2023na základěSdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o vyhlášení českého znění doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků 


ISP (příhlásit)