Předpis 33/2005 Sb.

Citace33/2005 Sb.
NázevVyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
Částka7 (18. 1. 2005)
Účinnostod 13. 1. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
526/1992rušíVyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách 
Derogace pasivní
196/2016novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách 
423/2020novelizujeVyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství 
Vztahuje se k
526/1992??Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách 
499/2004??Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
561/2004na základěZákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
561/2004??Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
563/2004??Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů 
Vztahováno k
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
158/2000??Zákon o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů 
196/2016??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách 
196/2016??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách 
423/2020??Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství 
423/2020??Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství 


ISP (příhlásit)