Předpis 299/2005 Sb.

Citace299/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů
Částka106 (25. 7. 2005)
Účinnostod 1. 8. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
104/1988novelizujeVyhláška Českého báňského úřadu o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem 
Vztahuje se k
44/1988na základěZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 
61/1988na základěZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 


ISP (příhlásit)