Předpis 285/2010 Sb.

Citace285/2010 Sb.
NázevVyhláška, kterou semění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění vyhlášky č. 65/2010 Sb.
Částka106 (14. 10. 2010)
Účinnostod 1. 12. 2010
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
352/2005novelizujeVyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady) 
Derogace pasivní
541/2020rušíZákon o odpadech 
Vztahuje se k
185/2001na základěZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 


ISP (příhlásit)