Předpis 265/2012 Sb.

Citace265/2012 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bez provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
Částka90 (31. 7. 2012)
Účinnostod 1. 9. 2012

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
55/1996novelizujeVyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 
Vztahuje se k
61/1988na základěZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 


ISP (příhlásit)