Předpis 241/2005 Sb.

Citace241/2005 Sb.
NázevVyhláška o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy
Částka89 (20. 6. 2005)
Účinnostod 1. 7. 2005, zrušeno dnem 1. 7. 2010
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
36/2001rušíVyhláška Ministerstva dopravy a spojů o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy 
141/2003rušíVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2001 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy 
Derogace pasivní
194/2010rušíZákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů 
Vztahuje se k
266/1994na základěZákon o dráhách 


ISP (příhlásit)