Předpis 237/2015 Sb.

Citace237/2015 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů
Částka98 (17. 9. 2015)
Účinnostod 1. 10. 2015

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
52/1997novelizujeVyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl 
Vztahuje se k
61/1988na základěZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 


ISP (příhlásit)