Předpis 221/1997 Sb.

Citace221/1997 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 8. července 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 17 ze dne 17. února 1993 o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě
Částka78 (12. 9. 1997)
Účinnostod 12. 9. 1997
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
40/1964vztah kObčanský zákoník 
135/1982vztah kZákon o hlášení a evidenci pobytu občanů 
146/1982vztah kVyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů 
200/1990vztah kZákon České národní rady o přestupcích 
367/1990vztah kZákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 


ISP (příhlásit)