Předpis 213/2019 Sb.

Citace213/2019 Sb.
NázevVyhláška o náležitostech generátoru přidělování zajišťujících přidělování insolvenčních věcí náhodným výběrem, způsobu provozování generátoru přidělování a obsahu rozvrhu práce a způsobu jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování (vyhláška o generátoru přidělování)
Částka90 (30. 8. 2019)
Účinnostod 1. 11. 2019

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
6/2002na základěZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 


ISP (příhlásit)