Předpis 203/2009 Sb.

Citace203/2009 Sb.
NázevNařízení vlády o postupu při zjišťování a uplatňování náhrady škody a postupu při určení její výše v územích určených k řízeným rozlivům povodní
Částka59 (25. 6. 2009)
Účinnostod 25. 6. 2009

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)