Předpis 20/2007 Sb.

Citace20/2007 Sb.
NázevNález Ústavního soudu ze dne 5. prosince 2006 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Chomutova č. 15/2003 k zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku
Částka8 (2. 2. 2007)
Účinnostod 2. 2. 2007

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
200/1990vztah kZákon České národní rady o přestupcích 
258/2000vztah kZákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
148/2006vztah kNařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 


ISP (příhlásit)