Předpis 192/1996 Sb.

Citace192/1996 Sb.
NázevNález Ústavního soudu České republiky ze dne 12.června 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Jičína ze dne 24.ledna 1995 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Jičína
Částka57 (25. 7. 1996)
Účinnostod 25. 7. 1996

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
367/1990vztah kZákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) 
209/1992vztah kSdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících 
1/1993vztah kÚstava České republiky 
2/1993vztah kUsnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
104/1993vztah kVyhláška ministerstva zemědělství, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací lesního hospodářství ve vlastnictví státu 


ISP (příhlásit)