Předpis 168/2007 Sb.

Citace168/2007 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.
Částka58 (4. 7. 2007)
Účinnostod 19. 7. 2007

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
381/2001novelizujeVyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
Derogace pasivní
93/2016rušíVyhláška o Katalogu odpadů 
Vztahuje se k
185/2001na základěZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 


ISP (příhlásit)