Předpis 164/2018 Sb.

Citace164/2018 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
Částka85 (14. 8. 2018)
Účinnostod 1. 9. 2018

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
31/2010novelizujeNařízení vlády o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí 
Vztahuje se k
96/2004na základěZákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 


ISP (příhlásit)