Předpis 159/2022 Sb.

Citace159/2022 Sb.
NázevNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Částka75 (22. 6. 2022)
Účinnostod 1. 7. 2022

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
463/2013novelizujeNařízení vlády o seznamech návykových látek 
Vztahuje se k
167/1998na základěZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 
167/1998??Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
463/2013??Nařízení vlády o seznamech návykových látek 
463/2013??Nařízení vlády o seznamech návykových látek 


ISP (příhlásit)