Předpis 156/2006 Sb.

Citace156/2006 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 260/2005 Sb., a kterou se zrušuje vyhláška č. 383/2003 Sb., o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí
Částka54 (26. 4. 2006)
Účinnostod 1. 5. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
382/2003novelizujeVyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 
383/2003rušíVyhláška o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí 
Vztahuje se k
166/1999na základěZákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 


ISP (příhlásit)