Předpis 145/2022 Sb.

Citace145/2022 Sb.
NázevNařízení vlády o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny (nařízení vlády o vybraných nepůvodních druzích ryb)
Částka68 (8. 6. 2022)
Účinnostod 1. 7. 2022

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
99/2004na základěZákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství) 


ISP (příhlásit)