Předpis 143/2012 Sb.

Citace143/2012 Sb.
NázevNařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu
Částka53 (10. 5. 2012)
Účinnostod 1. 6. 2012

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
327/2018rušíNařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod 
Vztahuje se k
254/2001na základěZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)