Předpis 137/1970 Sb.

Citace137/1970 Sb.
NázevVyhláška Federálního výboru pro technický a investiční rozvoj, kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro techniku č. 108/1966 Sb., o oprávnění k projektové činnosti
Částka41 (28. 12. 1970)
Účinnostod 1. 1. 1971, zrušeno dnem 1. 10. 1976

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
108/1966novelizujeVyhláška Státní komise pro techniku o oprávnění k projektové činnosti 
Derogace pasivní
50/1976rušíZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 


ISP (příhlásit)