Předpis 135/1995 Sb.

Citace135/1995 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva financí o zařazení funkcí v celní správě do ozbrojené složky v celní správě
Částka36 (25. 7. 1995)
Účinnostod 25. 7. 1995, zrušeno dnem 1. 7. 1997

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
113/1997rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 


ISP (příhlásit)