Předpis 129/2010 Sb.

Citace129/2010 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání
Částka46 (6. 5. 2010)
Účinnostod 21. 5. 2010

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
39/2005novelizujeVyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání 
Vztahuje se k
18/2004na základěZákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 
96/2004na základěZákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 


ISP (příhlásit)