Předpis 255/2016 Sb.

Citace255/2016 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Částka99 (5. 8. 2016)
Účinnostod 1. 9. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
574 Novela z. o integr. registru zneč. živ. prostředí

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 255/2016 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
25/2008na základěZákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)