Předpis 104/2015 Sb.

Citace104/2015 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Částka43 (4. 5. 2015)
Účinnostod 1. 1. 2016
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
308 Vl.n.z., kterým se upravují otázky souvis. s užíváním bytů

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 43 pod číslem 104/2015 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
458/2000novelizujeZákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 
67/2013novelizujeZákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty 


ISP (příhlásit)