Předpis 494/2006 Sb.

Citace494/2006 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)
Částka162 (16. 11. 2006)
Účinnostod 16. 11. 2006, zrušeno dnem 1. 1. 2008
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
18 Novela z. o registračních pokladnách
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 162 pod číslem 494/2006 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
215/2005novelizujeZákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) 
Derogace pasivní
261/2007rušíZákon o stabilizaci veřejných rozpočtů1
Vztahuje se k
215/2005??Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) 
215/2005??Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) 
215/2005??Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách) 
358/2005??Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
545/2005??Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 
Vztahováno k
261/2007??Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 
261/2007??Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů 


ISP (příhlásit)