Předpis 252/2000 Sb.

Citace252/2000 Sb.
NázevZákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
Částka74 (11. 8. 2000)
Účinnostod 1. 1. 2001, zrušeno dnem 1. 5. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
612 Vl. zák. o pomoci při vymáhání fin. pohl. - EU - RJ
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 252/2000 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
191/2004rušíZákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek1
Vztahuje se k
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
148/1998??Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů 
Vztahováno k
253/2000??Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů 
191/2004??Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 
191/2004??Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek 


ISP (příhlásit)