Předpis 246/2000 Sb.

Citace246/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších zákonů
Částka73 (9. 8. 2000)
Účinnostod 9. 8. 2000
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
517 Novela zák. o působ. orgánů ČR u převodů vlastnictví státu

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 246/2000 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
500/1990novelizujeZákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby 


ISP (příhlásit)