Písemné pozměňovací návrhy / 39. schůze

ČTNázev
111N.z. o celostátním referendu
159Novela z. - zákoník práce
229Novela ústav. z. - Ústava ČR
230Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu
290Novela z. o pomoci v hmotné nouzi
293N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.
309Novela z. - školský zákon
317Novela z. - zákoník práce
320Novela z. - občanský soudní řád
338Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
350Novela z. - školský zákon
359Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
360Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu
374Novela z. o provozu na pozemních komunikacích
390Novela ústav. z. - Ústava ČR
400Novela z. - autorský zákon
402Novela z. - autorský zákon
424Novela z. - antidiskriminační zákon
475Novela z. o právu petičním
502Novela z. o potravinách a tabákových výrobcích
503Novela z. o pedagogických pracovnících
517Novela z. o ochraně přírody a krajiny
527Novela ústav. z. - Ústava ČR
528Vl.n.ú.z. o volebních obvodech pro volby do Senátu
529Vl.n.z, kterým se mění některé volební zákony
532Novela z. o ČNB
534Novela z. o archivnictví a spisové službě
535Vl.n.z. o bezpečnosti práce
557Novela ústav. z. - Ústava ČR
565Vl.n.z. o lobbování
581Novela z. o léčivech
593Novela z. o matrikách, jménu a příjmení
603N.z.o poskyt. jednorázové peněžní částky os. sterilizovaným
624Novela z. - trestní řád
630Novela z. o soudech a soudcích
633Novela z. o svobodném přístupu k informacím
642Novela z. o Policii ČR
646Novela z. - knihovní zákon


ISP (příhlásit)