Sněmovní tisk 638
Novela z. o základních registrech

Stav projednávání ke dni: 23. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 2. 2024.
Zástupce navrhovatele: místopřed. vlády pro digital..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 638/0 dne 15. 2. 2024.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 82/24, PID KORNCXFFETHV.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2024 (usnesení č. 239). Určil zpravodaje: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D. a navrhl Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 1. 3. 2024 na 94. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 929).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 1. 3. 2024 na 94. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 68, usnesení č. 929).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 19. 3. 2024 návrh zákona Senátu jako tisk 235, dokument 235/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 3. 2024 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 10. 4. 2023 a přijal usnesení č. 148, které bylo rozdáno jako tisk 235/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 4. 2024 a přijal usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako tisk 235/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 4. 2024 na 23. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 398).Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa dokumentů, evidence obyvatelstva, informační legislativa, osobní údaje, plná moc, seznam, veřejná správa

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)