Sněmovní tisk 617
Novela z. o veřejných sbírkách

Stav projednávání ke dni: 23. května 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 1. 2024.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 617/0 dne 17. 1. 2024.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 959/23, PID KORNCUKCYHAS.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 17. 1. 2024 (usnesení č. 231). Určil zpravodaje: Lenka Knechtová a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 2. 2024 na 92. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 901).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 2. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 617/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2024 usnesení doručené poslancům jako tisk 617/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 16. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 16. 4. 2024 na 98. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 617/3, který byl rozeslán 17. 4. 2024 v 10:14.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 4. 2024 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 617/4 (stanovisko).

Další projednávání možné od 2. 5. 2024.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 103. schůze (od 21. května 2024).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4220Jakub Michálek25476-39470.docx (14 KB) 16. 4. 2024 v 15:08:48


Deskriptory EUROVOCu: dobročinná organizace, finanční sbírka, politika pomoci, společenská činnost

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)