Sněmovní tisk 613
Novela z. o církvích a náboženských společnostech

Stav projednávání ke dni: 22. května 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 12. 2023.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 2. 5. 2024.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 103. schůze (od 21. května 2024).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4032Jaroslava Pokorná Jermanová25288-39183.docx (45 KB)
25288-39184.docx (45 KB)
 27. 2. 2024 v 17:18:44
4034Jaroslava Pokorná Jermanová25290-39186.docx (45 KB) 27. 2. 2024 v 17:42:54
4035Jaroslava Pokorná Jermanová25291-39187.docx (45 KB) 27. 2. 2024 v 17:44:02
4189Nina Nováková25445-39436.docx (69 KB) 9. 4. 2024 v 19:48:07


Deskriptory EUROVOCu: církev, instituce náboženství, náboženství, svoboda vyznání, vztah mezi církví a státem

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)