Sněmovní tisk 548
Novela z. o právu na digitální služby

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 9. 2023.
Zástupce navrhovatele: místopřed. vlády pro digital..

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 5. 12. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 201, dokument 201/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 12. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 12. 2023 a přijal usnesení č. 130, které bylo rozdáno jako tisk 201/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 19. 12. 2023 a přijal usnesení č. 73, které bylo rozdáno jako tisk 201/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 12. 2023 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 337).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2023.
  Prezident zákon podepsal 22. 12. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2023.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 12. 2023.

Zákon vyhlášen 5. 1. 2024 ve Sbírce zákonů v částce 1 pod číslem 1/2024 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3525Ivan Bartoš24781-38418.docx (54 KB) 7. 11. 2023 v 13:53:20
3526Ivan Bartoš24782-38419.docx (17 KB)Pozměňovací návrh poslance Ivana Bartoše.7. 11. 2023 v 13:54:40
3598Ivan Bartoš24854-38524.docx (27 KB)Pozměňovací návrh poslance Ivana Bartoše14. 11. 2023 v 11:26:41


Deskriptory EUROVOCu: cestovní pas, elektronická správa, elektronická správa dokumentů, elektronický dokument, evidence obyvatelstva, identifikační průkaz, veřejná správa

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)