Sněmovní tisk 45
Změna Doh. o mezinárodní finanční korporaci

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 15. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 45/0 dne 18. 11. 2021.

 • PS

  Předsedkyně sněmovny projednání mezinárodní smlouvy doporučila 29. 11. 2021. Určila zpravodaje: Ing. Jiří Strýček a navrhla přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 12. 2021 na 4. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 60).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 26. 1. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 45/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 24. 3. 2022 na 16. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 58, usnesení č. 172).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 11. 2021 jako senátní tisk 168/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 11. 2021 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 9. 12. 2021 a přijal usnesení č. 118, které bylo rozdáno jako tisk 168/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 2. 2022 a přijal usnesení č. 125, které bylo rozdáno jako tisk 168/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 3. 2. 2022 na 20. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 373).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 28. 3. 2022.Deskriptory EUROVOCu: bankovnictví, mezinárodní dohoda, Mezinárodní finanční korporace, ratifikace dohody, revize dohody, Světová bankaISP (příhlásit)