Sněmovní tisk 38
Novela z. - trestní zákoník

Stav projednávání ke dni: 23. dubna 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 20. 2. 2020. Návrh zákona rozeslán dne 20. 2. 2020 senátorům jako tisk 199/0.

 • O

  Organizační výbor dne 23. 7. 2020 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 1. 2021 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 199/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 7. 2020 na 25. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 469).

  Návrh projednán dne 14. 10. 2020 na 27. schůzi Senátu.
  Senát změnil lhůtu k projednání (usnesení č. 512).
  Návrh projednán dne 26. 10. 2021 na 17. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 322).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 10. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: Hraba Z. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 38/0 dne 15. 11. 2021. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0038.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 11. 2021. Vláda zaslala stanovisko 15. 12. 2021. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 12. 2021 jako tisk 38/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1478/21, PID ALBSC8ZLVN3U.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 25. 12. 2021.Deskriptory EUROVOCu: beztrestnost, polehčující okolnosti, sebeobrana, trestní odpovědnost, trestní zákoník

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)