Sněmovní tisk 365
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Stanislav Blaha, Ondřej Lochman, Jiří Slavík, Antonín Tesařík, Zuzana Ožanová, Jakub Michálek, Karel Sládeček) předložila sněmovně návrh zákona 13. 1. 2023.
Zástupce navrhovatele: Blaha S. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 365/0 dne 18. 1. 2023.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0365.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 1. 2023. Vláda zaslala stanovisko 17. 2. 2023. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 2. 2023 jako tisk 365/1 (neutrální).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 116/23, PID KORNCN9CBYCD.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 22. 2. 2023 (usnesení č. 132). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kolovratník a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 4. 2023 na 63. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 580). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 5. 4. 2023 na 63. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 45, usnesení č. 580).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 4. 2023 návrh zákona Senátu jako tisk 77, dokument 77/0.

 • O

  Organizační výbor dne 18. 4. 2023 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 5. 2023 a přijal usnesení č. 62, které bylo rozdáno jako tisk 77/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 3. 5. 2023 a přijal usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako tisk 77/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 5. 2023 na 11. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 164).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 5. 2023.
  Prezident zákon podepsal 22. 5. 2023.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 5. 2023.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 5. 2023.

Zákon vyhlášen 5. 6. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 150/2023 Sb.Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, bezpečnost silničního provozu, dopravní přestupek, psychometrický test, trestný čin

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)