Sněmovní tisk 345
Novela z. o státní památkové péči

Stav projednávání ke dni: 15. července 2024

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Zastupitelstvo Zlínského kraje předložilo sněmovně návrh zákona 22. 11. 2022.
Zástupce navrhovatele: Fišerová Z., Blaha S..

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 345/0 dne 23. 11. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0345.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 11. 2022. Vláda zaslala stanovisko 23. 12. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 12. 2022 jako tisk 345/1 (neutrální).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 1466/22, PID ALBSCLLK2WX8.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 6. 1. 2023.Deskriptory EUROVOCu: kulturní dědictví, kulturní majetek, ochrana kulturního dědictví, seznam

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)