Sněmovní tisk 29
Vl. n. z. o vstupu a dovozu některých kulturních statků - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 11. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 29/0 dne 11. 11. 2021.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1101/21, PID KORNC74BXX7I.


  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 28. 12. 2020.
  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 29. 11. 2021. Určila zpravodaje: Ing. Lubomír Brož a navrhla přikázat k projednání výborům: Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu (rozhodnutí č. 6)

 • 1

  Návrh zákona vzat zpět 7. 1. 2022.Deskriptory EUROVOCu: dovoz, kontrola vývozu, kulturní dědictví, kulturní majetek, nedovolený obchod, obchod s uměním, ochrana kulturního dědictví, umělecké dílo

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)