Sněmovní tisk 241
Novela z. - občanský zákoník

Stav projednávání ke dni: 4. prosince 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Josef Bernard, Markéta Pekarová Adamová, Olga Richterová, Martin Baxa, Jana Pastuchová) předložila sněmovně návrh zákona 3. 6. 2022.
Zástupce navrhovatele: Bernard J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 241/0 dne 7. 6. 2022. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0241.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 6. 2022. Vláda zaslala stanovisko 1. 7. 2022. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 7. 2022 jako tisk 241/1 (neutrální).

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 11. 7. 2022.

Projednávání tisku navrženo na pořad 48. schůze (od 13. prosince 2022).Deskriptory EUROVOCu: manželství, občanský zákoník, registrované partnerství, sexuální menšina

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)