Sněmovní tisk 220
2. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Senát PS O V S Zprava

Dokument

Úplný název: 2. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2022

Autor: min. obrany

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 18. 5. 2022 jako tisk 220/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 19. 5. 2022 (usnesení č. 58). Zpravodajem určen Ing. Petr Liška.

 • V
  • Věcně příslušný Výbor pro obranu projednal zprávu a vydal 23. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 220/1 (bere na vědomí).
  Schválením pořadu 29. schůze Poslanecké sněmovny dne 8. 7. 2022 se usnesení věcně příslušného výboru stalo rozhodnutím Sněmovny.

Senát

 • PS

  předložil Senátu dokument 20. 5. 2022 jako senátní tisk 242/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 5. 2022 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 14. 6. 2022 a přijal usnesení č. 182, které bylo rozdáno jako tisk 242/1 (bere na vědomí).Deskriptory EUROVOCu: armáda, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, vojenská spolupráce, vojenské cvičení, vojska v zahraničíISP (příhlásit)