Sněmovní tisk 219
Vl.n.z. o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem - souv. - EU

Stav projednávání ke dni: 4. prosince 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 5. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 219/0 dne 18. 5. 2022.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 5. 2022 (usnesení č. 57). Určil zpravodaje: Ing. Martin Kukla a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 260).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 219/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 219/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 29. 11. 2022 na 45. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 29. 11. 2022 na 45. schůzi.
  K návrhu zákona nebyly podány žádné pozměňovací návrhy.

 • G

Projednávání tisku navrženo na pořad 48. schůze (od 13. prosince 2022).Související tisk: 218 (Vl.n.z. o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem).

Deskriptory EUROVOCu: bankovní tajemství, družstevní banka, finanční instituce, podvod, podvody poškozující EU, seznam, spořitelna, úvěrová instituce, úvěrové družstvo

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)