Sněmovní tisk 207
Novela z. o civilním letectví - EU

Stav projednávání ke dni: 11. srpna 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 4. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 207/0 dne 27. 4. 2022.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 4. 2022 (usnesení č. 53). Určil zpravodaje: Mgr. Karel Sládeček, MBA a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 257).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 207/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 207/2 (pozměňovací návrhy).

Další projednávání možné od 3. 8. 2022.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
890Roman Kubíček22146-34431.docx (25 KB) 9. 6. 2022 v 12:23:11


Deskriptory EUROVOCu: bezpilotní letoun, civilní letectví, Evropská agentura pro bezpečnost letectví, letadlo, letecká doprava, letecký provoz, vzdušná bezpečnost

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)