Sněmovní tisk 206
Novela z. o vnitrozemské plavbě - EU

Stav projednávání ke dni: 11. srpna 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 4. 2022.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 206/0 dne 22. 4. 2022.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 28. 4. 2022 (usnesení č. 53). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Hájek a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 6. 2022 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 254).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 206/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 6. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 206/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 7. 2022 na 29. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 7. 2022 na 29. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 206/3, který byl rozeslán 20. 7. 2022 v 13:33.

 • G

Další projednávání možné od 4. 8. 2022, po 20. 8. 2022 se nepřihlédne k námitce proti projednávání.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
932Vojtěch Munzar22188-34478.docx (22 KB) 15. 6. 2022 v 12:45:41
1056Stanislav Blaha22312-34676.docx (16 KB) 20. 7. 2022 v 07:59:51
1057Stanislav Blaha22313-34677.docx (19 KB) 20. 7. 2022 v 08:00:51
1058Stanislav Blaha22314-34678.docx (16 KB) 20. 7. 2022 v 08:01:37


Deskriptory EUROVOCu: loď, plavební řád, plavební síť, říční plavba, vnitrozemská vodní cesta, vnitrozemská vodní doprava

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)