Sněmovní tisk 106
Novela z. o některých službách informační společnosti - EU

Stav projednávání ke dni: 7. října 2022

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 12. 2021.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 106/0 dne 16. 12. 2021.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  Lhůta pro implementaci předpisů EU je do 12. 7. 2020.
  Předsedkyně sněmovny projednání zákona doporučila 4. 1. 2022. Určila zpravodaje: lic. Marek Novák, MBA a navrhla přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor (rozhodnutí č. 9)

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 5. 4. 2022 na 16. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 186).
  Čtení proběhlo 5. 4. 2022 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 186).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 4. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 106/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 5. 2022 usnesení doručené poslancům jako tisk 106/2 (pozměňovací návrhy).

Další projednávání možné od 5. 6. 2022.

Projednávání tisku navrženo na pořad 41. schůze (od 11. října 2022).Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost informačních systémů, elektronický obchod, informační služba, internet

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)