Vláda České republiky

Předseda vlády

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

Místopředseda vlády

JUDr. Jan Kalvoda
Ing. Ivan Kočárník, CSc.
Ing. Josef Lux
Ing. Jiří Skalický

Členové
ISP (příhlásit)