Zemědělský výbor

Předseda

Ing. Jaroslav Faltýnek

Místopředseda

Ing. Petr Bendl
Mgr. Radek Holomčík
Ing. Josef Kott
Ing. Pavel Kováčik
Zdeněk Podal

Podvýbor pro lesní hospodářství
Podvýbor pro myslivost, rybářství, včelařství, zahrádkářství a chovatelství
Podvýbor pro potravinářství, veterinární činnost a živočišnou výrobu
Podvýbor pro rozvoj venkova
Podvýbor pro vodní hospodářství
ISP (příhlásit)