Andrej Bródy

Narozen: v roce 1895

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BRÓDY Andrej

mk (AZS)

XXII. voleb. kraj

Nastoupil po zemřelém Ivanu Kurťakovi.

Volba verifikována 298, 8. XI. 1933; 3.

Slib vykonal 248, 10. II. 1933; 3.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 20.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232)

267, 28. IV. 1933; 26.

o zákonu o mimořádné moci nařizovací (t. 2292)

282, 8. VI. 1933; 24.

o zákonu, kterým se mění a doplňují tiskové zákony (t. 2282)

285, 22. VI. 1933; 7.

o zákonu o změnách řádu volení v obcích (t. 2305)

287, 27. VI. 1933; 22.

o zákonu o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358), podává jménem Autonomního zemědělského svazu prohlášení k zákonu.

296, 20. X. 1933; 25.

o státním rozpočtu pro r. 1934 (t. 2385) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

302, 30. XI. 1933; 30.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (t. 2419)

307, 6. XII. 933; 14.

o zákonu o úpravě rozpočtu vojenské správy (t. 2674).

335, 21. VI. 1934; 14.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové (t. 2686)

338, 28. VI. 1934; 19.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 2. VII. 1934 o nové fási v boji o evropskou rovnováhu.

341, 4. VII. 1934; 20.

o prohlášení min. financí dr Trapla z 26. X. 1934 a o prohlášeních min. předsedy J. Malypetra a min. zahr. věcí dr Beneše z 6. XI. 1934.

347, 8. XI. 1934; 72.

o státním rozpočtu na rok 1935. (t. 2760),

351, 30. XI. 1934; 74.

o zákonu, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí býti poskytnuty podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z., o podpoře zahraničního obchodu (t. 2844)

363, 14. III. 1935; 15, 19.

o zákonu o hlášení pobytu (t. 2847) a o zákonu o pobytu cizinců (t. 2848)

363, 14. III. 1935; 24.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Užhorodě (výkon trestu 1 měsíce stát. vězení za přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky)

298, 8. XI. 1933; 4.

zpr. t. 2411; zprav. dr Stránský; nevydán

327, 15. V. 1934; 10.

kraj. s. v Chustu (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

347, 8. XI. 1934; 3.

zpr. t. 2901; zprav. V. Košek; nevydán

368, 2. IV. 1935; 20-21.

kraj. s. v Chustu (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

347, 8. XI. 1934; 3.

zpr. t. 2947; zprav. Jan Tůma; nevydán

372, 11. IV. 1935; 54.

kraj. s. v Chustu (přečin podle § 14, č. 5. zákona na ochranu republiky)

347, 8. XI. 1934; 3.

zpr. t. 2948; zprav. Jan Tůma; nevydán

372, 11. IV. 1935; 54.

okr. s. v Užhorodě (přestupek utrhání na cti podle § 3, odst. 1 a § 14, odst. 5 zákona č. 108/33 Sb. z. a n.)

348, 27. XI. 1934; 6.

zpr. t. 2951; zprav. Jan Tůma; vydán

372, 11. IV. 1935; 55.

kraj. s. v Chustu (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

360, 5. III. 1935; 9.

zpr. t. 2949; zprav. Jan Tůma; nevydán

372, 11. IV. 1935; 54-55.ISP (příhlásit)