Vilém Brodecký

Narozen: v roce 1874
Zemřel: v roce 1950

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BRODECKÝ Vilém

I.B voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. bran. - rozp. - soc.-pol. - techn.-doprav.

Návrh iniciativní:

na přeřadění obce Rybniště do skupiny C činovného, t. 919.

101, 5. II. 1931; 4.

Návrh pozměňovací:

k t. 2113. 232, 20. XII. 1932; 59.

Návrh resoluční:

k t. 430. 49, 16. V. 1930; 30.

Zpravodajem:

techn.-doprav. výb. zpr. t. 2859 (zákon o jízdě motorovými vozidly)

364, 21. III. 1935; 24, 36.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 2966 (zákon, jímž se mění některá ustanovení o spotřební dani z minerálních olejů)

373, 12. IV. 1935; 6, 24.

techn.-doprav. výb. zpr. t. 2967 (zákon o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění)

373, 12. IV. 1935; 6, 24.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády

7, 21. XII. 1929; 5.

o zákonu o odpočivném a zaopatřovacích platech některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů jakož i pozůstalých po nich a o zaopatřovacích nárocích bývalých vojenských gážistů a změně některých předpisů zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 430)

49, 16. V. 1930; 15.

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

246, 7. II. 1933; 57.

o státním rozpočtu pro r. 1934 (t. 2385), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

306, 5. XII. 1933; 29.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760),

351, 30. XI. 1934; 68.

Interpelace:

o složení Rozhodčího soudu pro úrazové zaopatření železničních zaměstnanců

t. 115/V. 16, 17. II. 1930; 6.ISP (příhlásit)