Emil Bobek

Narozen: v roce 1883

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BOBEK Emil

IV. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. im. - rozp. - stál. (náhr.) - techn.-doprav. - zahr. - zeměd.

Návrh resoluční:

k t. 1460. 154, 3. XII. 1931; 32, 40.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (t. 820)

91, 5. XII. 1930; 4.

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o spotřební dani z minerálních olejů (t. 2966) a o zákonu o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění.

373, 12. IV. 1935; 22.ISP (příhlásit)