Fanni Blatny

Narozen: v roce 1873

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BLATNY Fanni

VII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonala 1, 12. XII. 1929; 7.

Byla členem výb. rozp. - soc.-pol. - úst.-práv. - zdrav.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o nežalovatelnosti dluhů za pití, t. 884.

97, 27. I. 1931; 13.

na zrušení druhého dílu spolkového zákona, t. 998.

109, 5. III. 1931; 7.

na vydání zákona o titulu neprovdaných žen, t. 1176.

123, 21. V. 1931; 35.

o státním občanství manželky, t. 1390.

142, 14. X. 1931; 16.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o trestním soudnictví nad mládeží (t. 823)

94, 12. XII. 1930; 24.

o státním rozpočtu na r. 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 41.

o návrhu úmluvy z r. 1925, týkající se odškodnění nemocí z povolání (t. 1786) a o zákonu o odškodnění nemocí z povolání (t. 1785)

189, 25. V. 1932; 12.

o státním rozpočtu pro r. 1933 (t. 2150), skup. hospod., doprav. a fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

245, 6. II. 1933; 27.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760),

350, 29. XI. 1934; 51.ISP (příhlásit)