Vojta Beneš

Narozen: v roce 1878
Zemřel: v roce 1951

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BENEŠ Vojta

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. kult. - rozp. - tech.-doprav.

Návrhy iniciativní:

na bezodkladné provedení ošacovací a vyživovací akce školou povinných dětí z rodin nejchudších vrstev obyvatelstva republiky, t. 12.

3, 17. XII. 1929; 5.

ve věci poskytnutí okamžité pomoci osadám postiženým živelní pohromou na Klatovsku, t. 530.

64, 17. VI. 1930; 6.

na včasné provedení ošacovací a vyživovací akce školou povinných dětí z rodin nezaměstnaného a potřebného dělnictva v budoucím zimním období, t. 667.

72, 21. X. 1930; 10.

na urychlené poskytnutí pomoci živelní pohromou postiženému obyvatelstvu na Sušicku, t. 1946.

205, 21. VII. 1932; 5.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 2975 (zákon, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě).

372, 11. IV. 1935; 7, 50.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro r. 1934 (t. 2385), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 6. XI. 1933.

303, 1. XII. 1933; 59.

Interpelace:

o úmyslném a nepoctivém porušování legionářského zákona č. 462 z r. 1919,

t. 27/V. 9, 16. I. 1930; 5.

odpov. t. 2728/XV. 343, 25. X. 1934; 22.

o vypisování konkursů s dodatky,

t. 27/IX. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 420/XIV. 48, 15. V. 1930; 68.

o vypisování a obsazování učitelských míst na školách národních,

t. 27/X. 9, 16. I. 1930; 6.

odpov. t. 2521/III. 323, 24. IV. 1934; 8.

o doplňku ke konkursu na ředitelské místo při měšťanské škole v Kasejovicích,

t. 138/XXIV. 20, 20. II. 1930; 88.

odpov. t. 437/IX. 54, 27. V. 1930; 77.

o vydání vládních nařízení k zákonům č. 103 a 104 z r. 1926 (zákon platový a učitelský),

t. 320/XXII. 41, 10. IV. 1930; 6.

odpov. t. 620/I. 68, 17. IX. 1930; 4.

o zástupcích školy v místní školní radě v Čepicích,

t. 320/XXIV. 41, 10. IV. 1930; 6.

odpov. t. 699/VI. 76, 4. XI. 1930; 5.

o protizákonné činnosti P. Rich. Weidlicha na školách ve St. Hamrech,

t. 386/IV. 43, 24. IV. 1930; 4.

odpov. t. 621/II. 67, 16. IX. 1930; 14.

ohledně nezákonného postupu okr. škol. výboru v Přerově, jímž správám podřízených škol bylo nařízeno prázdno za příčinou zpovědi a nahrazení zameškaných hodin v den feriální,

t. 440/VIII. 57, 3. VI. 1930; 4.

odpov. t. 2330/XVI. 293, 17. X. 1933; 9.

o neobnovení okr. škol. výborů,

t. 456/IX. 57, 3. VI. 1930; 14.

o nezapočítávání presenční služby vojenské,

t. 658/V. 72, 21. X. 1930; 9.

odpov. t. 1037/IV. 116, 23. IV. 1931; 10.

o podivných poměrech v zemské školní radě moravské,

t. 917/III. 104, 12. II. 1931; 88.

odpov. t. 1098/IX. 120, 19. V. 1931; 8.

o sabotování stavby školy v Prosetíně obcí Leštinkou a liknavosti politických úřadů k zjednání nápravy,

t. 937/V. 106, 19. II. 1931; 5.

odpov. t. 1158/IX. 124, 2. VI. 1931; 6.

o ztýrání vojína Grubera v posádce klatovské,

t. 1035/IX. 116, 23. IV. 1931; 8.

odpov. t. 1421/IV. 145, 24. XI. 1931; 13.

o umělém odkladu potvrzení presentace správce školy Al. Šmahela na místo řídícího učitele v obci Tvarožné,

t. 1045/XIII. 116, 23. IV. 1931; 9.

odpov. t. 1572/IX. 167, 4. II. 1932; 47.

o povážlivém jednání okr. školního výboru v Sušici ve věci zástupců školy v místní školní radě v Čepicích,

t. 1483/VI. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 2369/XI. 300, 28. XI. 1933; 6.

o konfiskaci periodického listu "Rovnost" č. 46 z 11. listopadu 1931,

t. 1483/XII. 155, 14. XII. 1931; 6.

odpov. t. 1669/IV. 174, 7. IV. 1932; 5.

o nespravedlivém zdržování konkursního řízení pro učitelské vedoucí místo v Michálkovicích v zemi Moravsko-slezské,

t. 1907/VI. 205, 21. VII. 1932; 9.

odpov. t. 2183/XI. 258, 21. III. 1933; 5.

o postupu politických úřadů vůči spolku Volná myšlenka československá,

t. 2161/X. 249, 16. II. 1933; 4.

odpov. t. 2330/VIII. 293, 17. X. 1933; 9.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Přešticích (přestupek podle § 488 tr. z., event. i přestupek podle § 496 tr. z.)

29, 18. III. 1930; 9.

zpr. t. 695; zprav. F. Richter; nevydán

100, 3. II. 1931; 30-31.ISP (příhlásit)