Jaroslav Bečák

Narozen: v roce 1887

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BEČÁK Jaroslav

XII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. rozp. - techn.-doprav. a ústav.-práv.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 384 (smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o úpravě technicko-hospodářských otázek na hraničních tratích Dunaje, Moravy a Dyje, podepsaná v Praze dne 12. prosince 1928 se závěrečným protokolem z téhož dne).

46, 8. V. 1930; 27.

rozp. výb. zpr. t. 782 (zákon o dani z piva).

82, 20. XI. 1930; 9.

doslov 83, 21. XI. 1930; 76.

rozp. výb. zpr. t. 1474 (zákona o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě).

148, 26. XI. 1931; 8, doslov 66.

rozp. výb. zpr. t. 1511 (zákon, kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace, ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 238 Sb. z., kterým se poskytují další právní výhody na podporu soustavné elektrisace).

159, 17. XII. 1931; 9, doslov 40.

rozp. výb. zpr. t. 1749 (zákon, kterým se mění ustanovení § 1 zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákona ze dne 22. března 1929, č. 46 Sb. z.).

182, 4. V. 1932; 4, doslov 25.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2312 (zákon o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích).

288, 28. VI. 1933; 6, doslov 25.

rozp. výb. zpr. t. 2679 (o iniciativních návrzích poslanců na poskytnutí veřejné podpory zemědělcům poškozeným živelními pohromami).

339, 2. VII. 1934; 35, 40.

rozp. výb. zpr. t. 2873 (zákon o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy).

366, 28. III. 1935; 3,

doslov 367, 29. III. 1935; 23, 26.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů (t. 1049).

115, 27. III. 1931; 68.

o státním rozpočtu pro rok 1932 (t. 1460), skup. fin., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

153, 2. XII. 1931; 90.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

351, 30. XI. 1934; 90.ISP (příhlásit)